Psykoterapia- ja työnohjauspalvelut
Tiina Nurmi ja Liisa Roine-Reinikka

Palvelut


Toimimme psykoterapeutteina lapsille ja nuorille, perheterapeutteina, vanhemman ohjaajina ja työnohjaajina.


Toimimme palveluntuottajina HUS lasten- sekä nuortenpsykiatrian yksiköille, perheneuvoloille, lastensuojelulle, vakuutusyhtiöille ja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapia kuntoutujille. Tarjoamme psykoterapiaa myös itse maksaville asiakkaille.


Psykoterapiassa hyvän rakentavan yhteistyön, luottamuksen ja yhteyden rakentuminen sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa on meille keskeistä. Näin mahdollistuu tunteiden tunnistaminen ja työstäminen. Keskustelun lisäksi toiminnallisia menetelmiä voi käyttää ymmärrystä avaavana ja lisäävänä väylänä. Lapsen/nuoren moninaiset tavat ilmaista itseään ja työstää kokemuksiaan leikin, luovien ilmaisumuotojen, pelien sekä kehollisuuden kautta ovat osa terapiaa. Psykoterapiatunneilla lapsen reaktiot ohjaavat toimintaamme.

Lapsen/nuoren kokonaisvaltainen vastaanottaminen on meille psykoterapiatyössä tärkeää; mieltä, aivoja ja kehon biologiaa ei voi erottaa toisistaan. Ennen ajattelua ja sanoja lapsen/nuoren kokemukset voivat elää fyysisinä tiloina, esimerkiksi levottomuutena tai sisäänpäin kääntyneisyytenä.


Työskentelytapamme on sitoutuva, havainnoiva, kuunteleva ja samalla asioita aktiivisesti esille ottava. Pyrimme hyödyntämään monipuolista koulutustamme ja työkokemustamme kunkin ainutlaatuisia tarpeita vastaavaksi.


Lasten- ja nuortenpsykoterapia

Perheterapia ja
vanhemman ohjaus

Työnohjaus

TIINA NURMI


Olen peruskoulutukseltani toimintaterapeutti ja erikoistuin lasten toimintaterapiaan. Vuonna 2003 valmistuin perhepsykoterapeutiksi, vuonna 2008 valmistuin erityistason lastenpsykoterapeutiksi ja vuonna 2014 valmistuin vaativan erityistason lastenpsykoterapeutiksi. Työohjaajan pätevyyden sain vuonna 2007. Olen suorittanut psykologian perusopinnot Helsingin Yliopistossa.

Täydennän vuosittain ammatillista osaamistani erilaisilla kursseilla ja koulutuspäivillä. Olen koulutuslastenpsykoterapeuttikandidaatti.

Olen 25 vuoden aikana työskennellyt lasten, nuorten ja vanhempien kanssa lastenpsykiatrian osastoilla ja poliklinikoilla sekä lastensuojelun perhekuntoutuksessa että yksityisenä ammatinharjoittajana.


Työtila


Työtilani sijaitsee Tikkurilassa. Paikalle pääsee julkisilla kulkuvälineillä.

Muun muassa bussiyhteys Helsingistä, Tikkurilan asemalta ja Myyrmäen suunnalta.

Oman auton voi jättää pihalle parkkiin käynnin ajaksi.


LIISA ROINE-REINIKKA


Olen peruskoulutukseltani lastenneurologiseen kuntoutumiseen erikoistunut fysioterapeutti. Vuonna 2001 valmistuin perhepsykoterapeutiksi, vuonna 2005 valmistuin erityistason lastenpsykoterapeutiksi ja vuonna 2016 vaativan erityistason lastenpsykoterapeutiksi. Olen suorittanut sosiaalipsykologian perusopinnot Helsingin Yliopistossa.

Täydennän vuosittain ammatillista osaamistani erilaisilla kursseilla ja koulutuspäivillä. Olen koulutuslastenpsykoterapeutti.

Psykoterapeuttina olen työskennellyt lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Työskentelin MLL Lasten ja Nuorten Kuntoutusäätiössä perhekuntoutuksessa ja harvinaista sairautta sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskursseilla psykoterapeuttina kymmenen vuoden ajan. Samaan aikaan minulla on ollut ja on nyt yksityinen vastaanottotila Käpylässä.


Työtila


Työtilani sijaitsee Käpylässä, Helsingissä. Osoite on Joukolantie 3 LH, työtila on katutasossa.

Paikalle pääsee hyvin useilla linja-autoilla ja raitiovaunuilla.

Lähin juna-asema on Käpylä.


Yhteystiedot TiinaTiina muotokuva

Kortetie 16, 01300 Vantaa

050 3075014

Yhteystiedot LiisaLiisa muotokuva

Joukolantie 3 LH, 00610 Helsinki

040 7461975